Thon Eiendom - Romerikssenteret

Marked/kundegrunnlag

Primærmarked (87 %): Borgen, Jessheim, Kløfta, Gjerdrum, Frogner Sekundærmarked (5 %): Sørumsand, Nannestad, Lørenfallet. Tilsammen er kundegrunnlaget på 75.000 innbyggere. Det er betydelig boligbygging i området, både på Kløfta og på Øvre Romerike generelt.

- 0 -