Thon Eiendom - Romerikssenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 54 54 -0,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 57 52 -7,6 %
Mat og Drikke 251 243 -3,3 %
Servering 8 7 -5 %
Service og Tjenesteytende 12 12 -0,4 %
Spesialbutikker 129 128 -1,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -