Thon Eiendom - Rygge Storsenter

Om senteret

Rygge Storsenter er lokalisert på kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Senteret ligger langs Fv118 og nær E6. Handelsområdet som omkranser Rygge Storsenter er i kontinuerlig utvikling. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/rygge-storsenter/.

På Rygge Storsenter får du mer enn forventet.
- 0 -