Thon Eiendom - Rygge Storsenter

Marked/kundegrunnlag

Rygge Storsenter henvender seg til de mange barnefamiliene som bor i markedsområdet. Senteret er også hyppig brukt av den voksne generasjonen. Primærmarked til senteret er Moss, Rygge og Råde. Sekundærmarked er Våler, Hobøl og Vestby.

Rygge Storsenter ligger midt i det godt etablerte handelsområdet Høyda, som er et attraktivt og spennende område. Flere nye boligprosjekter er enten ferdig eller i startfasen, og det er planlagt også flere næringsbygg. Når Moss og Rygge kommune slås sammen i 2020, vil Høyda bli en sentral bydel i den nye kommunen. 

- 0 -