Thon Eiendom - Rygge Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 115 124 8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 61 61 -0,1 %
Mat og Drikke 355 353 -0,4 %
Servering 32 33 5 %
Service og Tjenesteytende 9 9 6,1 %
Spesialbutikker 150 162 8,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -