Thon Eiendom - Sandens

Marked/kundegrunnlag

Sandens hovedmålgruppe er mote- og livsstilsbevisste kvinner og menn. Senteret retter seg både mot lokalbefolkning, studenter og besøkende i senterets område.

Primærmarked: Kristiansand.
Sekundærmarked: Vennesla, Søgne, Sogndalen, Lillesand, Birkeland, Iveland, Evje og Hornes.

- 0 -