Thon Eiendom - Sandens

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 69 70 1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 146 137 -6,2 %
Mat og Drikke 8 7 -11,3 %
Servering 33 30 -7,1 %
Service og Tjenesteytende 10 11 9,4 %
Spesialbutikker 82 86 4,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -