Thon Eiendom - Sandvika Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 5 5 -3 %
Hus og Hjem 780 780 0,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 870 910 4,6 %
Mat og Drikke 320 319 -0,4 %
Servering 169 182 8,1 %
Service og Tjenesteytende 110 115 4,6 %
Spesialbutikker 1 018 993 -2,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -