Thon Eiendom - Sartor Storsenter

Marked/kundegrunnlag

Primærmarkedet består av kommunene Fjell, Sund, Øygarden, Askøy og Bergen Vest. Ca 120.000 innbyggere Dette er et område med høy befolkningsvekst og et sterkt og variert næringsliv, blant annet knyttet til olje- og gassvirksomheten.
Sekundærmarked: Bergensområdet med 400.000 innbyggere

- 0 -