Thon Eiendom - Sartor Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 12 19 57,7 %
Hus og Hjem 597 623 4,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 316 297 -6,2 %
Mat og Drikke 640 642 0,2 %
Servering 108 130 20,5 %
Service og Tjenesteytende 89 137 52,7 %
Spesialbutikker 400 399 -0,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -