Thon Eiendom - Senter Syd Mortensrud

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 32 42 33,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 42 41 -3,9 %
Mat og Drikke 143 152 5,9 %
Servering 17 18 4,7 %
Service og Tjenesteytende 8 7 -10,9 %
Spesialbutikker 76 76 -0,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -