Thon Eiendom - Ski Storsenter

Marked/kundegrunnlag

Storkunden bor i Ski og kjører gjennomsnittlig 13,5 minutter for å komme til Ski Storsenter. Primærmarkedet består av Ski, Ås og Oppegård.
Sekundærmarkedet er Vestby, Ytre Enebakk, Frogn, Nesodden, Indre Østfold, Oslo syd med hovedfokus på Nordstrand.

- 0 -