Thon Eiendom - Sørlandssenteret

Om senteret

Sørlandssenteret ligger strategisk plassert midt i Sørlandsparken, 12 km øst for Kristiansand ved E-18 og Dyreparken. Besøk senterets nettside på sorlandssenteret.no.

Vi skal begeistre kundene våre!
- 0 -