Thon Eiendom - Sørlandssenteret

Omsetning

Omsetningen i 2018 var på 2,5 milliarder kroner, en nedgang på 1,4 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2011 1 486 866 677 8%
2012 1 653 784 289 11%
2013 1 906 159 427 15%
2014 2 254 215 543 18%
2015 2 374 849 113 5%
2016 2 448 987 001 3%
2017 2 503 562 858 2%
2018 2 467 496 264 -1%
- 0 -