Thon Eiendom - Sørlandssenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 550 553 0,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 546 521 -4,6 %
Mat og Drikke 522 525 0,6 %
Servering 164 172 4,4 %
Service og Tjenesteytende 106 93 -12,7 %
Spesialbutikker 618 605 -2,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -