Thon Eiendom - Storo Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 503 547 8,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 627 609 -2,8 %
Mat og Drikke 369 410 11,2 %
Servering 144 160 11,3 %
Service og Tjenesteytende 79 80 1,2 %
Spesialbutikker 609 654 7,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -