Ønsker du å vite mer?

Strømmen Storsenter, Støperiveien 5, 2010 Strømmen

Besøk senterets nettside på strommenstorsenter.no

Monica Arntsen Nyland

Eiendomssjef Thon Sør/Øst, Kjøpesenter

452 39 872 / monica.arntsen.nyland@olavthon.no
Send e-post

Per Kristian Trøen

Senterdirektør

970 44 236 / pk.troen@olavthon.no
Send e-post

Ole Herredsvela

Driftsleder

909 51 051 / ole.herredsvela@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00