Thon Eiendom - Triaden Lørenskog Storsenter

Marked/kundegrunnlag

Primærmarkedet er Lørenskog kommune med ca. 35.000 innbyggere. Senteret er lett tilgjengelig da det er omkranset av Oslo nords mest sentrale veinett, E6 og Østre Aker vei. Kundegrunnlaget strekker seg derfor innenfor en radius av 10 km, der det bor totalt ca. 160.000 mennesker. Innen Lørenskog og nærliggende kommuner (inkludert Oslo nord/øst) bor det mer enn 560.000 personer. Lørenskog er også en av de fremste vekstkommunene i Norge.

- 0 -