Thon Eiendom - Triaden Lørenskog Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 111 118 6,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 166 158 -4,9 %
Mat og Drikke 377 350 -7,2 %
Servering 51 54 6,5 %
Service og Tjenesteytende 38 40 4,2 %
Spesialbutikker 273 178 -34,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -