Thon Eiendom - AMFI Arendal

Marked/kundegrunnlag

De unge voksne, barnefamilien, den litt travle småbarnsfamilien som benytter senteret og sentrum til flere av sine ærend. Kunden som søker bypuls. Primærmarked er Arendal. Sekundærmarked er Grimstad, Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Froland og Vegårdshei. 

AMFI Arendal trekker kunder fra et større omland grunnet senterets størrelse og butikkmix. Senteret er godt besøkt av turister og fastboende om sommeren. Arendal er en turistby og senterets nærhet til sjøen, sentrum (Pollen) trekker sommergjestene til senteret.

- 0 -