Thon Eiendom - AMFI Futura

Om senteret

AMFI Futura er et familiesenter som ligger 5 kilometer utenfor sentrum, på Løkkemyra, ved innfartsåren til Kristiansund. Gode bussforbindelser. Eies av LL Kjøpesenter AS. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-futura/.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -