Thon Eiendom - AMFI Futura

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 67 70 3,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 109 108 -0,8 %
Mat og Drikke 63 60 -4,8 %
Servering 18 18 -0,3 %
Service og Tjenesteytende 9 10 7,1 %
Spesialbutikker 137 139 1,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -