Thon Eiendom - AMFI Kragerø

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 0 1 0 %
Hus og Hjem 33 30 -8,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 22 21 -4,3 %
Mat og Drikke 54 55 2,6 %
Servering 7 8 11,9 %
Service og Tjenesteytende 5 5 -3,2 %
Spesialbutikker 35 36 5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -