Ønsker du å vite mer?

AMFI Storkaia Brygge, Arnulf Øverlands gate 2-8, 6509 Kristiansund

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-storkaia-brygge/

Fotografi av Oddrun Hamnes

Oddrun Hamnes Aakvik

Eiendomssjef Thon Midt/Nord, Kjøpesenter

996 42 206 / oddrun.aakvik@olavthon.no
Send e-post

Svein Aage Neergaard

Senterleder

90580360 / svein.neergaard@olavthon.no
Send e-post

Øystein Johannessen

Driftsleder

97609250 / oystein.johannessen@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00