Thon Eiendom - AMFI Sunndal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 34 38 14,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 33 30 -9,6 %
Mat og Drikke 235 232 -1,2 %
Servering 15 15 1 %
Service og Tjenesteytende 7 8 15,2 %
Spesialbutikker 96 97 1,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -