Thon Eiendom - AMFI Surnadal

Omsetning

AMFI Surnadal hadde i 2017 en omsetning på 275 millioner kroner. Senteret har hatt en jevn utvikling gjennom mange år og har bekreftet sin lokale forankring, til tross for økt konkurranse fra andre sentre i regionen.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 240 509 046 2%
2013 239 756 381 0%
2014 248 915 540 4%
2015 269 103 751 8%
2016 275 369 947 2%
2017 275 638 863 0%
- 0 -