Thon Eiendom - Bømlo Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 10 55 458,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 35 34 -3,3 %
Mat og Drikke 115 131 14 %
Servering 4 5 31,1 %
Service og Tjenesteytende 1 0 -100 %
Spesialbutikker 49 49 1,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -