Thon Eiendom - Vestkanten Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 6 6 -4,8 %
Hus og Hjem 262 251 -4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 288 267 -7,2 %
Mat og Drikke 569 579 1,7 %
Servering 87 92 6,2 %
Service og Tjenesteytende 100 93 -6,5 %
Spesialbutikker 271 272 0,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -