Leietakererklæring

Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler 2022.

Dokumentasjonsplikt for utleier av bygg eller anlegg.
 
I henhold til Merverdiavgiftsforskriften § 2-3-2 annet ledd skal det ved utgangen av hvert år foreligge en oversikt over bruken av lokalene gjennom året. Denne dokumentasjonsplikten gjelder for frivillig registrerte utleiere av bygg eller anlegg etter Merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd.
 

Informasjon om leietaker

Fyll inn identifiserende informasjon om leieforholdet.

Hvis du opplever problemer med innsending av skjemaet, prøv å åpne siden i en annen nettleser, for eksempel Microsoft Edge.

Pliktig eller fri bruk av lokalet

 

Vennligst velg det alternativet som gjelder for leieforholdet, samt fyll ut nødvendige opplysninger, Vi gjør oppmerksom på at alle leieteakere plikter å sende inn skjema i henhold til kontrakt.

Investeringer

Er det i løpet av året foretatt investeringer i de leide lokalene som er aktiveringspliktige i henhold til bestemmelsene i skatteloven?

Opplysninger om bruken av de leide lokalene

Beskrivelse av hvordan bruken av lokalene har vært.

Har bruken av lokalene vært den samme gjennom året?

Er lokalene fremleiet i perioden?
Er virksomheten MVA-registrert for fremleie?

Fremleietaker

Informasjon om fremleietaker.

Ved delt avgiftspliktig og avgiftsfri virksomhet, fyll ut prosentvis fordeling pliktig og fritt (areal) i feltene nedenfor.

Er fremleietaker registrert i Merverdiavgiftregisteret?
Har du flere fremleietakere?

Du vil bli kontaktet vedrørende innhenting av informasjon om de ytterligere fremleietakerene.

Fullføring og innsending av skjema

Vi som leietaker er kjent med at enhver bruk av lokalet vil være avgjørende for avgiftsbehandlingen av husleien samt utleiers avgiftsbehandling av kostnader tilknyttet lokalene. Vi vil derfor fortløpende gi utleier beskjed dersom det skjer endringer i bruken av lokalene i forhold til de opplysninger som er gitt i denne erklæringen, herunder blant annet endret faktisk bruk, fremleie, endrede avgiftsregler for vår virksomhet eller omorganisering av vår virksomhet. Vi er også innforstått med at vi er ansvarlige for utleiers feilaktige avgiftsbehandling som skyldes manglende tilbakemelding fra oss.

Informasjonen du sender inn vil kun bli brukt for å besvare din henvendelse og vil ikke bli brukt til generell markedsføring. Les mer om vår behandling av personopplysninger i Olav Thon Gruppens personvernserklæring.