Interiørbilde av stue i Skårerløkka boligprosjekt, Thon Eiendom

Kjøpsprosessen steg for steg

Vi vet at det er en stor investering å kjøpe bolig og at det er mange spørsmål som kan dukke opp. Her får du en liten guide til hvordan kjøpsprosessen hos Thon Eiendom foregår.

Visste DU AT ...

Visste du at ved kjøp av leilighet hos Thon Eiendom er det kun 5% i forskudd. Maks 250 000,- som betales ved kontraktsinngåelse.

Visninger

I våre visningssentre får du mulighet til å bli bedre kjent med boligprosjektet. Her vil du kunne se plantegninger, etasjeplaner og på enkelte boligprosjekt se en flott modell av prosjektet. Her presenteres de gode kvalitetene på kjøkken, bad og gulv, slik at du kan se hva som er standard leveranse i leilighetene og du kan få vite mer om tilvalgsprosessen. 

Salgsstart

I forkant av salgsstart vil vi holde flere forhåndsvisninger for å sikre at alle interessenter får den informasjonen og den hjelp de trenger før salgsstart og får mulighet til å bli kjent med prosjektet. På dagen for salgsstart må kjøpetilbud leveres innen et gitt klokkeslett. Detaljer rundt dette finnes på den respektive prosjektsiden for de ulike boligprosjektene. Boligene selges til faste priser som følger av gjeldene prisliste, og det er «første mann til mølla» prinsippet.

Skjema for kjøpetilbud finner du på de ulike boligprosjektsidene.

Signering av kontrakt

Kontraktsmøte avholdes på Olav Thon Gruppens hovedkontor i Stenersgt. 2A i Oslo sentrum.

Innbetaling

Ved kontraktsinngåelse innbetales 5% av kjøpesummen. Resterende kjøpesum og omkostninger innbetales i forbindelse med overtagelse.

Garantier

Selger skal samtidig med innkreving av forskudd stille garanti for dette beløpet. Selger skal videre stille garanti for eventuelle reklamasjoner fra overtagelse og fem år frem i tid, jfr. Bustadsoppføringslova.

Byggestart/løfting av forbehold 

Når forbehold om byggestart er avklart, blir kjøper skriftlig orientert om dette.

Informasjon 

Vi sender løpende ut informasjon om fremdrift og status i prosjektet. Vi vil også legge ut informasjon og bilder på prosjektets hjemmeside, følg med her.

«For din trygghet har vi valgt å være med i hele boligreisen fra planlegging av boligprosjektet til du står med nøkkel i hånden» Thon Eiendom

Innflyttingsmøte/byggeplassbesøk

Illustrasjon fra Skårerløkka i «nye Lørenskog sentrum».Thon Eiendom står bak flere store utviklingsprosjekter og bygger nå 95 nye boliger i Lørenskog. 

Les mer om boligprosjektet i Lørenskog. 

Alle kjøpere blir invitert til et besøk på byggeplassen noen måneder i forkant av ferdigstillelse. Her blir det anledning til å se sin egen leilighet, samt å ta mål i leiligheten.

Sameiet stiftes

I god til før overtagelse vil forretningsfører kalle inn til konstituerende sameiermøte. 

Ferdigbefaring

Ca. 3 uker før overtagelse inviterer vi til forhåndsbefaring. Hensikten med denne befaringen er å avdekke eventuelle feil og mangler samt kontrollere de tilvalg som er bestilt, slik at eventuelle feil kan rettes innen overtagelse. Befaringen protokollføres.

Overtakelse og innflytting 

Ved overtagelsen blir det ny gjennomgang av leiligheten sammen med en objektiv takstmann. Alle tekniske installasjoner blir forklart, strømmåler blir avlest og overtagelsesprotokoll signeres igjen. Du får også se hvor parkeringsplassen og boden befinner seg. Såfremt fullt oppgjør er bekreftet innbetalt vil nøkler bli overlevert og innflytting kan skje.

Ett-årsbefaring 

Du får tilbud om befaring ca. ett år etter at prosjektet er ferdigstilt. Da går vi igjennom leiligheten samme med deg, og vil i etterkant utbedre eventuelle feil og mangler som er notert.

Reklamasjonstiden 

Du har rett til å reklamere på feil og mangler i fem år fra overtakelsesdatoen. Det er likevel viktig at det reklameres straks, og senest innen tre måneder etter at du oppdaget feilen. Dersom du ikke reklamerer innen fristen kan ditt eventuelle krav bortfalle.

Les mer om Thon Eiendom.

VENSTRE: Illustrasjon fra leilighet i Skårerløkka. // HØYRE: Illustrasjon fra leilighet i Wessel Park.

Bolig til salgs Finn din drømmebolig

Thon Eiendom har lang erfaring som eiendomsutvikler og tilbyr flere spennende boligprosjekter. For din trygghet har vi valgt å være med i hele boligreisen fra planlegging av store boligprosjekt til du står med nøkkel i hånden. 

Les mer om Bolig til salgs