Utviklingen de siste årene gir nye utfordringer og muligheter for kjøpesentrene.

Statistikk for kjøpesentre i Norge 2018

Mens kjøpesentrene på landsbasis økte omsetningen med 1 prosent i 2018, hadde Olav Thon sine kjøpesentre en omsetningsvekst på 1,5 prosent.

Thomas E. Rønning, direktør for kjøpesenterdivisjonen i Olav Thon Gruppen.

Thon Eiendom er Norges største kjøpesenteraktør med 86 sentre i Norge for 2018, samt 11 sentre i Sverige. Tall fra Kvarud Analyse viser at Olav Thon Gruppen eier og forvalter 9 av de 10 største kjøpesentrene i Norge basert på omsetning.

– Samlet butikkomsetning for de 86 norske sentrene utgjorde i overkant av 64,5 milliarder kroner i 2018. Sammenlignet med fjoråret gir dette en omsetningsvekst på 1,5 prosent. Dette er en utvikling vi er godt fornøyd med og som viser at våre kjøpesentre hevder seg godt i konkurranse med både konkurrerende sentre og andre salgskanaler, sier Thomas E. Rønning som er direktør for kjøpesenterdivisjonen i Olav Thon Gruppen.

Ifølge Rønning har omsetningsveksten vært størst for serveringssteder, butikker innen hus og hjem, samt mat og drikke. Til tross for et vanskelig marked opplever de også at etterspørselen etter lokaler er høy og at det generelt er lav ledighet på Olav Thon sine kjøpesentre.

Drømmer du om å starte din egen butikk på et av våre kjøpesenter? Les mer om hvordan starte butikk her.

Kjøpesentrene må tenke nytt

Utviklingen de siste årene gir nye utfordringer og muligheter for kjøpesentrene. Kundene oversvømmes av valgmuligheter og handler blant annet mer på nett enn de gjorde før. Ifølge tall fra SSB solgte netthandelsbutikkene i Norge varer for 10,2 milliarder kroner de seks første månedene i 2018. Det tilsvarer en vekst på 5,6 prosent fra samme periode i 2017.

– Vi har jobbet med omnichannel og det å utnytte de teknologiske mulighetene som finnes i dag. «Klikk & Hent» er en populær tjeneste, og Sandvika Storsenter er det første senteret i Norge som har åpnet et hentepunkt for netthandel med egne prøverom og mulighet til å sende varer i retur, sier Rønning.

Skal vi tro Kathrine S. Ingerø, senterdirektør ved Sandvika Storsenter, er den nye tjenesten «Klikk & Hent» en av grunnene til at Sandvika Storsenter ble Norges største kjøpesenter i 2018 målt i omsetning. Les mer om Norges største kjøpesentre her. 

Sandvika Storsenter er eid av Olav Thon Gruppen, og har rundt 6 millioner besøkende årlig. Ifølge tall fra Kvarud Analyse omsatte storsenteret for 3 304 550 000 kroner i 2018. Sammenlignet med 2017 gir dette en omsetningsvekst på 1 prosent.

Syv nyåpninger

For å følge utviklingen vil det bli avgjørende for sentrene å tilby kunden et sosialt samlingspunkt hvor de finner butikker, tjenester og opplevelser på samme sted. Med dette i bakhodet har Thon Eiendom de siste årene jobbet med en ny strategi for kjøpesenterdivisjonen. De har satset mer på opplevelser og underholdning, og åpnet flere spisesteder.

Thon Eiendom har de siste årene jobbet med en ny strategi for kjøpesenterdivisjonen. Det blir satset mer på opplevelser og underholdning, samt flere spisesteder.

I 2018 har Olav Thon Gruppen gjort betydelige investeringer og gjennomført utvidelser på blant annet Lagunen Storsenter, AMFI Moa, AMFI Steinkjer, Oasen Storsenter, Storo Storsenter og AMFI Finnsnes.

Blant annet har kjøpesenteret AMFI Moa i Ålesund utvidet med 35.000 kvadratmeter. I den nye delen er det nå nytt kinosenter, bibliotek og 40 nye butikker og spisesteder.

Se topp 10 for Norges største kjøpesenter målt i omsetning.

Størst på kjøpesenter i Norge og Sverige Ønsker du å leie lokale på kjøpesenter?

Som leietaker på et av våre kjøpesentre vil du bli del av et veletablert miljø der kunnskapen om kjøpesenter og handel er høy. Vi hjelper deg å finne lokale som passer din butikk eller ditt spisested.

Les mer om våre kjøpesentre