Vakttelefon

Driftsrelatert assistanse utenom ordinær åpningstid.

Vårt driftspersonell har ordinær arbeidstid mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 15.00.

Dersom det oppstår en krise eller du har behov for driftsrelatert assistanse utenom ordinær åpningstid, kan du som leietaker nå oss på vår vakttelefon:

+47 904 73 378 (operativ hele døgnet, alle dager)

Per nå er vakttelefonen kun tilgjengelig for leietakere i Oslo.

Hva er en krise?

  • Brannrelaterte hendelser
  • Større strømbrudd
  • Vannskader / lekkasjer
  • Lås- og nøkkelproblemer, om du for eksempel har låst deg ute (tap av nøkkel kan medføre kostnader for leietaker)

Ved alvorlige hendelser – ring nødetatene først!

Alvorlige hendelser er for eksempel brann, personskader eller vold.

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113