Informasjon om korona-håndtering

Informasjon om beredskap og håndtering av Coronaviruset (Covid-19) på kjøpesentre eid eller forvaltet av Olav Thon Gruppen.

Sentrene våre i Norge driftes som normalt, men med nye midlertidige åpningstider gjeldene fra 13. mars 2020 og inntil videre.


Nye midlertidige åpningstider er:

 • mandag til fredag kl. 10 til kl. 18
 • lørdag kl. 10 til kl. 18

Matbutikker og apotek vil ha normale åpningstider på enkelte sentre.

Følg ditt lokale senter på Facebook for oppdatert informasjon. Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd om å ikke hamstre mat.

BentHoie_Foto_Borgos_Foto_AS_1000x1500_nett.jpg

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS

– Vi har vurdert at de tiltakene vi har innført i Norge er veldig strenge. Også må vi alltid vurdere tiltakene opp mot de negative effektene. På mange av kjøpesentrene våre er det matbutikker. Det er apoteker. Det er dog et viktig sted for folk å kunne se andre mennesker, men allikevel under de reglene som vi har i samfunnet vårt. Så vi ønsker jo at mest mulig skal fungere normalt i en unormal situasjon, og da ser vi at kjøpesentrene har gode muligheter til å legge til rette for at en følger disse avstandsreglene, og da har vi ikke vurdert at det har vært et hensiktsmessig virkemiddel nå. Helseminister Bent Høie om hvorfor man ikke stenger kjøpesenter. 24. mars 2020

Vedtak om stenging av virksomheter:

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt midlertidig stenging for følgende virksomheter fra 12. mars kl. 18.00 til og med mandag 13. april 2020:

 • Hudpleiere, frisører, massasje, kroppspleie, tatoveringer, piercing.
 • Matbuffeter.
 • Serveringssteder hvor besøkende ikke kan holde 1 meter avstand.
 • Treningssentre.

Virksomhetene gis mulighet til å holde åpent for varesalg.

Nasjonale helsemyndigheter har videre bestemt midlertidig stenging for følgende virksomheter frem til og med mandag 13. april 2020:

 • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
 • Virksomheter som utfører alternativ behandling
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Virksomhetene gis mulighet til å holde åpent for varesalg mv. (f.eks. utlevering av briller og kontaktlinser).

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.

Olav Thon Gruppen er opptatt av sikkerheten for våre kunder og ansatte

Thon Eiendom følger situasjonen nøye og følger helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vi videreformidler også informasjon til gjester og besøkende om viktigheten av god håndhygiene.

Thon Eiendom en egen beredskapsgruppe som jobber med situasjonen fortløpende. Situasjonen har også stor oppmerksomhet i styret og konsernledelsen i Olav Thon Gruppen.  

Olav Thon Gruppen tar inn over oss den alvorlige situasjonen som dette medfører for det norske folk, og ønsker å bidra til at antall smittede ikke eskalerer ytterligere i Norge. Sikkerheten for våre kunder og ansatte er svært viktig for oss.

Vi legger til grunn at de kjøpesentrene vi eier og forvalter drives som normalt utover endringen i åpningstider som er beskrevet over.

Tiltak på kjøpesentrene:

Det ble 12. mars vedtatt en rekke tiltak som skal redusere smittefaren ved våre kjøpesenter og hos våre ansatte. Her kan vi blant annet nevne:

Kjøpesentrene:

 • Vi øker renholdet i kjøpesentrene generelt og med spesielt fokus på berøringsflater.
 • Informasjon om hvordan en unngår smitteoverføring i kjøpesentrene.
 • Anmoder kundene og ansatte i butikkene om hygienetiltak.
 • Senterledelsen, vektere, renholdspersonale på våre kjøpesenter skal jobbe mest mulig adskilt.
 • Vi anmoder våre besøkende om å holde avstand i forhold til helsemyndighetenes bestemmelser, og store grupper og folkeansamlinger er heller ikke lov.

Våre ansatte og vektere har ekstra fokus på dette.