Ladestasjoner på våre kjøpesentre

Olav Thon Gruppen og Mer samarbeider for å tilby alle våre kunder gode lademuligheter når de besøker våre kjøpesentre.

Mer Norway

Mer Norway er et av Norges ledende ladeselskaper som er eiet av Statkraft.

Ladeporteføljen til Statkraft består av selskaper i Norge, Sverige, Tyskland og UK og Mer blir dermed et større europeisk ladekonsern.

I Olav Thon Gruppen er vi opptatt av at våre kunder med elbil og hybrid skal få et godt ladetilbud. Derfor startet vi arbeidet med å bygge ladestasjoner på alle våre kjøpesenter allerede i 2018. Etableringen av ladestasjonen gjennomføres i samarbeid med selskapet MER. MER er en av markedets ledende ladeoperatører, og vil bidra til at våre kunder enklere kan nå våre kjøpesentre ved å ta miljøvennlig valg.

Ladestasjonene vil være en kombinasjon av fleksiladere, hurtigladere og ultrahurtigladere. Utvalget vil variere fra kjøpesenter til kjøpesenter, og mer informasjon om hvert senters ladeutvalg finner du på sentrenes egne hjemmesider.