Sørlandssenteret fasade
Sørlandssenteret ligger 12 km nordøst for Kristiansand og er det største kjøpesenteret i Agder. Foto: Tove Lauluten

Olav Thon Eiendomsselskap blir eneeier av Sørlandssenteret

DNB Livsforsikring AS og Olav Thon Eiendomsselskap ASA har siden 2008 sammen eid og utviklet Sørlandssenteret, hver med 50 % eierandel. Partene er enige om at Olav Thon Eiendomsselskap ASA skal videreføre eierskapet alene.

I en pressemelding fra Olav Thon Eiendomsselskap ASA kan vi lese at selskapet blir eneeier av Sørlandssenteret.

Sørlandssenteret, som er lokalisert 12 km nordøst for Kristiansand, er det største kjøpesenteret i Agder. I 2021 var den samlede leietakeromsetningen 2,8 milliarder kroner, og Sørlandssenteret var dermed Norges 5. største kjøpesenter målt i omsetning. I 2021 oppnådde senterets leieinntekter på 128 millioner kroner.

Administrerende direktør i DNB Næringseiendom, Gro K. Boge, uttaler: «DNB Livsforsikring har hatt en fantastisk fin reise sammen med Olav Thon fra sammenslåingen og etableringen av det nye Sørlandssenteret i 2008. Utviklingen har vært svært positiv, og samarbeidet godt, men nå er det tid for én eier å ta senteret videre. DNB Livsforsikring er sikker på at Olav Thon Eiendomsselskap vil videreutvikle senteret på beste måte også i fremtiden.»

Olav Thon Eiendomsselskaps administrerende direktør, Dag Tangevald-Jensen, uttaler: «Olav Thon Eiendomsselskap vil takke DNB Livsforsikring for det gode samarbeidet. Vi vil gjøre vårt ytterste for at Sørlandssenteret forblir regionens beste destinasjon for gode handelsopplevelser.»

Overtakelsen er planlagt til primo januar 2023 og er bl.a. betinget av styregodkjenning, både på selger- og kjøpersiden.

Les mer om Sørlandssenteret her