Soldiagram - Salgstrinn 2

Her kan du se hvordan solforholdene blir i de ulike leilighetene i boligprosjektet.