To kunder som handler i klesbutikk

Slik starter du butikk på et kjøpesenter

Her er våre beste tips til å få til en vellykket butikketablering på et senter.

5 tips til å etablere butikk på kjøpesenter

  1. Ha en god forretningsplan
  2. Sett opp et budsjett og likviditetsbudsjett
  3. Ha kontroll i alle ledd
  4. Samarbeid med andre butikker om kundene
  5. Yt god service til kundene

For å lykkes med en butikk bør man lage en god forretningsplan og konsept, og teste den ut på både venner og familie. Et budsjett og likviditetsbudsjett vil også gjøre at du vet mer om hva du går til. Man må være en kremmer når man driver butikk. Man må ha kontroll i alle ledd og yte god service.

Det er viktig at en butikk på et senter bør tenke på å være en lagspiller og bidra til fellesskapet og et felles produkt. Samtidig må butikker ha 100 % fokus på egne arbeidsoppgaver og optimalisere både egen butikk og konseptet sitt. Da vil man lykkes.

Fordelen med å etablere en butikk på et senter er at man har en sikret kundestrøm. Man har også gode butikknaboer som gjør at man trekker kunder i fellesskap. På de lokale stedene er kjøpesenteret også et sted hvor folk treffes. Så her har man svært mange muligheter til å lykkes med en ny butikk.

Mulighet for ekspansjon

Thon Eiendom tilbyr sentre over hele Norge og i Sverige og gir derfor muligheten til å åpne flere butikker på forskjellige lokasjoner.

En unik fordel med å være leietaker hos oss er at vi har senter over hele Norge med masse ekspansjonsmuligheter. Vi tilbyr lave og forutsigbare felleskostnader fordi vi har stordriftsfordeler og er svært gode på drift. Samtidig som at vi er et stort eiendomsfirma, så har vi også sentre som har en god lokal senterledelse og som er viktige møteplasser hos de som bor i nærheten. Våre eiendomssjefer er løsningsorienterte og har fullmakter til å få fortgang i prosesser knyttet til kontrakter og leieavtaler.

Det er én ting som virkelig gjelder for å få fart i butikksalget – og det er å yte den beste servicen man kan til kundene.

Store ressurser og markedsføring

Et kjøpesenter har mange ressurser tilgjengelige på teknisk drift og er sterke på markedsføring. Derfor får butikker mer tid tilgjengelig til å håndtere kunder og salgsprosessen. Thon Eiendoms kjøpesentre er de største og beste i sine lokalmarkeder. De har en god leietakermiks og ivaretar en viktig møteplassfunksjon blant lokalbefolkningen.

Vi har høy kompetanse på kjøpesenter og retail i både Norge og Sverige. Våre sentre er omstillingsvillige og vi tilpasser oss trendene i samfunnet.

"Det er én ting som virkelig gjelder for å få fart i butikksalget – og det er å yte den beste servicen man kan til kundene."

Finn det perfekte butikklokalet

Om man er interessert i å etablere en butikk på et senter, så er det en enkel prosess.

Butikkgründere har gjerne gjort seg noen tanker på hva de er på jakt etter, spesielt i forhold til størrelse på lokalet. Vi tilbyr butikklokaler i alle størrelser. Om man også har et budsjett, så kan vi komme med forslag til lokaler som vi drar på befaring til sammen eller med senterleder. Så får man oversendt et leietilbud hvor man avklarer overtakelsesdato, fremdriftsplan på byggearbeid og andre ting.

 

Størst på kjøpesenter i Norge og Sverige Ønsker du å leie lokaler på et kjøpesenter?

Som leietaker på et av våre kjøpesentre vil du bli del av et veletablert miljø der kunnskapen om kjøpesenter og handel er høy. Vi hjelper deg å finne lokale som passer din butikk eller ditt spisested.

Les mer om våre kjøpesentre