Bildet viser to menn som jobber i driftsteam hos Thon Eiendom.
JOBBER SAMMEN: Bjørn Erik Bratlie og Per Børmarken er ett av driftsteamene til Driftsentral øst

Fordeler med egne driftsteam

Det er flere fordeler ved å leie av Thon Eiendom; kontoreiendommene våre har blant annet egne driftsteam.

DRIFTSAPPARATETS ANSVARSOPPGAVER

  1. Følge lover og forskrifter
  2. Inneha gode beredskapsordninger
  3. Ivareta helse, miljø, sikkerhet og velferd
  4. Foreta nødvendige risikoanalyser
  5. Sørge for vedlikeholdet og gir deg råd om FDV-systemer*

*Forvaltning, drift og vedlikehold

Thon tilbyr kvalitet, personlig service og trygghet til sine leietakere. Vi har systemene som trengs for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Driftsapparatet i Thon skal gjøre arbeidsdagen din så bra som mulig.

Våre vaktmestere kjenner kontoreiendommene ut og inn. Vi kan agere raskt, fordi vi har historikken og kjennskapen til hver eiendom. I tillegg gjør kontinuerlig dialog mellom vaktmestere og driftsansvarlige responstiden kort.

Nøkkelen til vårt velfungerende driftsapparat er godt eierskap til eiendommene, og stoltheten i det vi gjør. Dette merker leietakerne våre!

Thon Eiendom eier ca. 350 kontoreiendommer, og er av Norges største på kontorutleie. Med eget driftsapparat på 25 personer og ca. 40 vaktmestere fordelt på eiendommene gir dette en trygghet for leietakere.

Hverdagsheltene i Thon Eiendom

Bjørn Erik Bratlie og Per Børmarken er ett av driftsteamene til Driftsentral øst. De har begge lang fartstid i bransjen og deres oppgave er å ivareta kontoreiendommene og utføre ulike vaktmestertjenester.

– Hver morgen tar jeg min faste runde på eiendommene. Da er det ikke så mange på jobb ennå, og jeg kan konsentrere med om at alt er i orden før leietakerne kommer, forklarer vaktmester Bratlie.

Flere og flere bygg går over til biodrift. Bjørn Erik Bratlie og Per Børmarken er pådrivere for et bedre innemiljø. Vaktmestrene i Thon Eiendom kjører nå også elbil.

Kort responstid

Bratlie har jobbet store deler av livet med renhold, oppussing og vaktmestertjenester.  

– Alle leietakere har tilgang til Thons vaktmestertjenester. Det å bruke intern driftshjelp, noen som kjenner bygget ut og inn, gjør at du får den tryggheten og servicen du trenger.

Per Børmarken, som har vært vaktmester hos Thon i 20 år, forteller at en vaktmester alltid er tilstede, og er tilgjengelig på kort varsel.

– Det er trygt for leietaker å vite at vi er her for å hjelpe. Vi er alltid i nærheten, selv om man ikke alltid ser oss. Skjer det noe uventet så er vi raskt på plass.

«Vaktmesterne er en viktig del av driften av bygg, da det er disse som faktisk møter leietakere, kjenner byggene og holder ting i stand.» Mats Svardal, energi- og miljørådgiver, Olav Thon Gruppen

Effektiv arbeidshverdag

Vaktmestrene benytter QR-kode på brann og andre viktige kontrollfunksjoner. QR-koder på faste kontrollpunkter blir skannet og registrert. Dette gir oss en unik historikk og muligheten til å opprette avvik som skal følges opp innen gitte tidsfrister. Tilsynsmyndigheter har tilgang til lovpålagte oppgaver som må utbedres.

Faste servicepartnere

Driftsapparatet i Thon Eiendom har faste servicepartnere; blant annet avfallshåndtering, snekkere, glassmester, rørleggere og elektrikere, som gjør at man i samarbeid fikser alt på raskest og best mulig vis.

«Driftsleder og vaktmester er meget lett tilgjengelig. Vaktmester er jevnlig på besøk for å sjekke tilstanden. Dette setter jeg umåtelig stor pris på. Det gis saklig informasjon og jeg føler at jeg blir tatt på alvor når jeg spør om ting jeg lurer på. Det er spesielt viktig at vaktmester har interesse og kunnskap om gården.» Mette-Christine Zetlitz, kontorsjef i Den Norske Turistforening

HMS-system
Våre leietakere tilbys HMS-verktøy for dokumentasjon innenfor brann, helse og miljø.

Det er ikke nødvendig å bruke opp mot 100.000 kroner på noe vi kan tilby når du leier av oss. PiD Solutions gjennomfører opplæring av ansatte og ledere i relevante fagområder som HMS, brann, førstehjelp og beredskapsplanlegging. Opplæringen foregår til dels over internett, og dels gjennom praktiske øvelser.