Bilde fra stillas i Torggata
DELER SINE TIPS: Thon Eiendom har lang fartstid i bransjen

5 spørsmål fra leietakerne

Skal du leie lokaler vil du kunne komme over mange ulike begreper som kan være forvirrende. Vi i Thon Eiendom ønsker å gjøre det enklere for deg!

Thon Eiendom deler sine tips!

Vi i Thon Eiendom ønsker å gjøre leieprosessen enklere for deg, og gir deg her svar på de 5 mest stilte spørsmålene vi pleier å få.

Hva menes med brutto areal og netto areal?

I tillegg til det arealet man bruker, dvs. nettoarealet, belastes man også for en andel av bygningens fellesarealer. Nettoarealet og andel fellesarealer utgjør til sammen bruttoarealet for utleieenheten. Det er bruttoarealet som legges til grunn for beregning av leien.

Hva er fellesutgifter?

Fellesutgifter dekker løpende påløpte kostnader knyttet til fellesarealer og drift av eiendommen som leietagerne i bygget nyter godt av. Beregnes etter samme andel som bruttoareal. Det er vanlig å beregne à konto forskuddsinnbetaling av andel fellesutgifter. Eksempler på hva som kan inngå i disse utgiftene er gårdsforsikring, vaktmestertjenester, trappevask og offentlige avgifter. 

Hva menes med tidsbestemt leieavtale?

Med tidsbestemt kontrakt/avtale menes en avtale som opphører på en bestemt dato uten at leietaker eller utleier behøver å si opp. Med mindre annet avtales er det i nærings-forhold normalt ikke tilgang til å si opp i leieperioden.

Hva menes med AS-IS?

Mange som leier lokaler av oss, ønsker å flytte inn i ferdig oppussede omgivelser. Andre ønsker å overta lokalet slik det står, dvs. AS-IS, for eventuelt å pusse opp selv. Dersom ønsket er "skreddersøm", er vi selvfølgelig behjelpelig. Vi har arkitekter, prosjektledere og håndverkere som kan tilpasse lokalene etter ditt firmas behov og innenfor de kostnadsrammer som avtales. 

Hva ligger i leietakers vedlikeholdsansvar av lokalene?

En leietaker har ansvar for å vedlikeholde lokalene de leier. Dette innebærer, innenfor gitte intervaller, at leietaker maler opp lokalene og vedlikeholder gulv. Evt. skader eller hærverk må utbedres av leietaker.

Ønsker du å vite mer om Thon Eiendom?