Illustrasjonsbilde av Ski storsenter
Ski Storsenter er ett av sentrene som har et ekstra godt samarbeid med UE.

Samarbeider med Ungt Entreprenørskap

Å starte for seg selv er ikke lett, derfor har Thon Eiendom valgt å hjelpe gründerspirer.

Kort om UE

UE er en ideell organisasjon som jobber med å utvikle ungdoms skaperglede og tro på seg selv.

UE har hatt et formalisert samarbeid med Thon Eiendom siden 2001.

– Et kjøpesenter har mange grunner til å engasjere seg i oppstartsbedrifter. De kommer tettere på unge mennesker i en eventuell rekrutteringsprosess, og de bidrar til å løfte fremtidens Norge, sier Petter Skotland. Han er daglig leder i den landsomfattende organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE). 

– Vi har hatt veldig stor glede av at Thon Eiendom engasjerer seg. Både gjennom økonomiske bidrag, styrearbeid og ved at senterledere stiller som jurymedlemmer. I tillegg har representanter fra Thon Eiendom holdt faglige foredrag for elevene.

Regionsmesser

UE Akershus har arrangert regionmesser i samarbeid med Strømmen-, Ski- og Sandvika Storsenter. Her har Thon Eiendom-stipendet for «Beste selger» og mulighetene for at elever kan stille ut og selge på senteret, kommet godt med.

ENGASJEMENT: Thon Eiendom deltar både i juryeringer og mentorprogrammer.

Vi har engasjert oss i gründere i 15 år

  • Flere av kjøpesentrene er delaktige i lokale aktiviteter, som for eksempel idol-konkurranser for gründere.
  • Senterledere fungerer som mentorer for elev- og ungdomsbedrifter og deltar også som dommere ved fylkeskonkurranser og Norgesmesterskap.
  • Gjennomføring av mentorprogrammer ute i skolene og på kjøpesentrene.
  • Sentrene bidrar som salgskanal for ungdomsbedrifter.

Hvorfor støtter vi i Thon Eiendom «Startups»?

Organisasjonen Ungt Entreprenørskap står for verdiene framtid, samspill og skaperglede – noe som passer Thon Eiendom godt.

Per i dag samarbeider seks av våre kjøpesentre tett med Ungt Entreprenørskap. Thon Eiendom bidrar med flere aktiviteter for å fremme samarbeidet mellom skole og næringsliv.

Særlig Ski, Sandvika og Strømmen har hatt et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Her har både senterledelse og butikkledere deltatt i juryeringen av 140 ungdomsbedrifter.

Mulighet til å vise seg frem

Gründerspirene har fått mulighet til å vise frem produktene sine på kjøpesentrene. De har også fått fortelle om sine tjenester foran en jury, senterkunder og medelever i forkant av fylkesmesterskapet GründerExpo.

Det har vært et stort engasjement blant de kreative elevene, og her er det mange potensielle kremmere som kanskje en gang i fremtiden vil drive butikk.

 

 

 

Vil du vite mer om leie av lokale på våre kjøpesentre?