Nye Vestby sentrum, illustrasjon fra Vestby Kommune
Bildet er hentet fra www.vestby.kommune.no

Vestby – fra landsby til småby

Med opptil 6000 nye boliger, ny gatestruktur, grønne lunger og en spennende nærings- og forretningsutvikling skal det lille tettstedet Vestby forvandles til en attraktiv, moderne småby. Thon Eiendom er med når Nye Vestby Sentrum formes.

Vestby kommune har i dag 18 000 innbyggere og er blant de hurtigst voksende kommunene i Akershus, hele tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet. Kun en drøy halvtimes tog- eller biltur fra Oslo finner du varierte og attraktive bomiljøer, et godt utbygd tjenestetilbud, trygge oppvekstvilkår og allsidige fritidsmuligheter. Når den nye Follobanen står ferdig i 2022 vil togtiden til Oslo reduseres til 23 minutter.

Kommunen byr på flotte tur- og rekreasjonsområder både i innlandet og langs den attraktive kysten, hvor strendene ligger som perler på en snor. Nå har kommunen også tilrettelagt for en betydelig oppgradering av Vestby sentrum, med utgangspunkt i togstasjonen.

Et helt nytt sentrum

En omfattende sentrumsplan ligger til grunn for det som vil medføre en stor transformasjon av Vestby sentrum. Tanken er å gi området et gradvis mer bymessig preg, med ny gatestruktur, sykkelfelt, fortauer og grønne lunger. Ikke minst vil den storstilte boligutbyggingen, sammen med et variert tilbud av forretninger, serviceinstitusjoner og serveringssteder, gjøre Vestby sentrum til en levende, urban og attraktiv småby.

Øverst til venstre: Sentrumsveien skal bygges om. // Øverst til høyre: Rådhusparken er tenkt som en grønn lunge i Vestby sentrum. //  Nederst: Sentrumsbroen skal bli en kollektivbro som vil være et viktig knutepunkt, møtested og oppholdsrom i utviklingen av nye Vestby sentrum. // Bildene er hentet fra www.vestby.kommune.no

Satser på kultur

Kommunen har store planer for skole- idretts- og kulturtilbud. Et nytt kulturkvartal, som også inkluderer et kulturhus, er under prosjektering og vil bli en sentral del av nye Vestby sentrum. I disse planene vil Rådhusgata omgjøres til Rådhusparken med blant annet sitteområder, aktiviteter og vannspeil.

Se kommunens planer for Nye Vestby Sentrum

Gode skoler og trygg skolevei

Vestby har lenge ligget i forkant med utvikling av nye skoler, og flere av skolene ligger i dag over landsgjennomsnittet ved offentlige prøver. Kommunen har et godt utbygd tilbud av både barnehager og skoler med god kapasitet. Vestby har også flere nye og sentrumsnære idrettsanlegg, samt flerbrukshallen Vestby Arena, som ligger i kort avstand fra Wessel Park.

Les mer om hvordan det er å bo i Vestby

Til venstre: Vestby Arena  Anlegget inneholder to haller, klatrevegg, kontorer, møterom og foajé/kafé. Utendørsanlegg med kunstgressbane, friidrettsbane og tribuneanlegg. // Til høyre: Vestby Kulturskole  Kulturskolen har tilbud innen sang, musikk/instrumentopplæring, teater, nysirkus og keramikk. 

Stadig flere oppdager fordelene ved å bo utenfor Oslo-gryta. Skyhøye boligpriser får mange til å utvide horisonten, og man skal ikke langt utenfor bygrensen for å få flere kvadratmeter for pengene.

 

Til Oslo på 23 minutter

Avstanden mellom Vestby og Oslo S er allerede kort, enten man velger å kjøre egen bil eller sette seg på toget. Når den nye Follobanen etter planen står ferdig i 2022, vil togtiden gå ytterligere ned fra dagens 34 minutter til ca. 23 minutter. Både kapasiteten og punktligheten vil forbedres betraktelig. Med kun et par minutters gange fra leiligheten i Wessel Park til stasjonen, vil den totale reisetiden til jobben bli kortere enn hva den er for de fleste som bor sentralt i Oslo eller i bydelene rundt.

Storsatsingen på bolig og næring i Vestby sentrum, sammen med den massive kollektivsatsningen Follobanen og Østfoldbanen, gjør Vestby sentrum til det perfekte stedet å etablere seg for effektiv pendling.

Wessel Park er en viktig brikke i utviklingen

Med den sentrale beliggenheten mellom rådhuset og togstasjonen utgjør boligprosjektet Wessel Park en viktig brikke i sentrumsutviklingen i Vestby. I samarbeid med Munch Holding AS og Hamec AS bidrar Thon Eiendom til å skape attraktive boliger, gode, trygge og grønne bilfrie fellesrom og inkluderende sosiale møteplasser. På gateplan legges det til rette for cafeer, restauranter og butikker.

Til venstre: Fasadebilde av boligprosjektet  her skal det skapes gode, trygge og grønne bilfrie fellesrom, attraktive private områder for beboerne og inkluderende sosiale møteplasser. // Til høyre: Leilighetene i Wessel Park varierer fra 1-roms til 4-roms, alle med god kvalitet og standard.

Med Wessel Park ønsker vi å tilføre Vestby sentrum kvaliteter som er positivt for både beboere og besøkende.

Se priser og finn din leilighet i Wessel Park

Velkommen til Vestby!