Velkommen til Lørenskog

Olav Thon Gruppen er i gang med et stort utbyggingsprosjekt av Lørenskog. Her kommer ca. 550 nye boliger, flerbrukshall, spisesteder, butikker og kontorlokaler. Samtidig skal kjøpesenteret Triaden utvides og fornyes.

"Nye Lørenskog sentrum" er et område med bymessige kvaliteter og spennende arkitektur. Parallelt med den store byggeaktiviteten i området legges det vekt på å skape store grøntarealer, fine gangveier, luftige torg og sosiale møteplasser.

Lørenskog kommune er 70,5 km² og grenser i nord til Skedsmo, i øst til Rælingen, i sør til Enebakk og i vest til Oslo. Med sine 42 000 innbyggere vokser kommunen i høyt tempo. Med klare mål om å utvikle seg videre.

Sammen med nye kaféer, restauranter og butikker bidrar utviklingen til god atmosfære og et levende lokalmiljø for alle som bor i kommunen.

De siste 30 årene har kommunen gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo. Veksten i kommunen skaper nye arbeidsplasser, og transporttilbudet utvides i takt med utviklingen.

Triaden Utbyggingen av storsenteret

Triaden har i dag ca. 75 butikker fordelt på 27.000 m2 over tre plan. Kjøpesenteret, som er direkte tilknyttet Thon Hotel Triaden, skal nå bygges ut og vil samtidig bli modernisert.

Selve kjøpesenteret skal utvides med 12.500 kvadratmeter. I tillegg skal det bygges en idrettshall og det kommer et nytt parkeringshus med en park oppå. Fasadene ut mot parken vil huse flere utadvendte restauranter. 

Skårerløkka Nye leiligheter i Lørenskog

Skårerløkka er et boligprosjekt bestående av 400 nye leiligheter sentralt i «nye Lørenskog sentrum» – et område som er urbant og spennende, luftig, grønt og familievennlig.

  • Salgstrinn 1 er ferdigstilt og klart for innflytting.
  • Salgstrinn 2 , Skårerløkka PREMIUM, er lagt ut for salg.

Lørenskog En kommune i utvikling

Et nytt sentrum og en kommune i utvikling. Nye Lørenskog sentrum byr på store parkområder, spennende arkitektur, restauranter, utvidet kjøpesenter, nye boliger og hotell. Et levende sentrumsområdet - kun 20 minutter fra Oslo.

Skårerløkka byr på et hyggelig nabolag med tilgang til sosiale aktiviteter for både store og små.
1 / 4
Kjøpesenteret Triaden Lørenskog Storsenter ligger sentralt i Lørenskog, med tilknytning til Thon Hotel Triaden.
2 / 4
Thon Hotel Triaden er et moderne konferansehotell i Lørenskog. Her kan du også benytte deg av en god hotellfrokost.
3 / 4
Parallelt med byggeaktiviteten i området legges det vekt på å skape store grøntarealer, gangveier og møteplasser.
4 / 4