I 2018 har Olav Thon Gruppen gjort betydelige investeringer og gjennomført utvidelser på blant annet Lagunen Storsenter.

Statistikk for kjøpesentre i Norge 2018

Mens kjøpesentrene på landsbasis økte omsetningen med 1 prosent i 2018, hadde Olav Thon sine kjøpesentre en omsetningsvekst på 1,5 prosent.