Sørlandssenteret ligger 12 km nordøst for Kristiansand og er det største kjøpesenteret i Agder. Foto: Tove Lauluten

Olav Thon Eiendomsselskap blir eneeier av Sørlandssenteret

DNB Livsforsikring AS og Olav Thon Eiendomsselskap ASA har siden 2008 sammen eid og utviklet Sørlandssenteret, hver med 50 % eierandel. Partene er enige om at Olav Thon Eiendomsselskap ASA skal videreføre eierskapet alene.