Utviklingen de siste årene gir nye utfordringer og muligheter for kjøpesentrene.

Statistikk for kjøpesentre i Norge 2018

Mens kjøpesentrene på landsbasis økte omsetningen med 1 prosent i 2018, hadde Olav Thon sine kjøpesentre en omsetningsvekst på 1,5 prosent.