3D-illustrasjon av boligområde med park i solfylt vintervær.
NYE BYSENTRUM: I Lørenskog er Thon Eiendom allerede i gang med byggingen av Skårerløkka – hvor boliger og det nyoppussede kjøpesenteret Triaden ligger i tilknytning til hverandre.

Skal utvikle nye bysentrum i Bergen og Moss

– Vi ser på kjøpesenter som stedsutvikling og med det i tankene utvikler vi nye bysentrum rundt flere av sentrene våre. I tillegg satser vi på nye bransjer, butikkonsepter og målgrupper.

Eksperten

Carl Nicolai Lundgreen Vold er direktør for utvikling i Thon Eiendoms kjøpesenterdivisjon.

nye-bysentrum-i-aasane-og-moss_nico_28-12-23_1920x1080.jpg

Fremoverlent satsning gir Thon-sentrene best resultater

– Vi fyller sentrene med det som er attraktivt for våre besøkende. Med nye typer leietakere innen underholdning, opplevelser og servering, kan vi presentere nye butikkonsepter og møte nye målgrupper. Slik redefinerer vi konseptet kjøpesenter, forklarer Carl Nicolai Lundgreen Vold i Olav Thon Gruppen.

Vold er direktør for utvikling i kjøpesenterdivisjonen. Han forteller at konsernet, som er den største kjøpesenteraktøren i Norge, det siste året gjennomsnittlig har prestert omtrent ett prosentpoeng bedre enn kjøpesenterbransjen generelt (se tabell nederst i saken).

– Olav Thon Gruppen har vært dyktig over veldig mange år. Vi skal være markedsleder og bygge den posisjonen. Det gir oss spennende leietakere og gjenspeiles i omsetningstallene, sier han.

Lager levende bysentrum rundt sentrene

Det er ikke helt nytt at Olav Thon Gruppen legger opp til levende bydeler rundt kjøpesentrene sine. Mange kjenner Strømmen Storsenter, og nærmest vegg-i-vegg ligger boligprosjektet Strømmen Verksted.

Et annet eksempel er Thon-hotellet og kjøpesenteret Triaden, hvor det nye boligkvartalet Skårerløkka er under bygging. Her kan du fortsatt kan sikre deg en leilighet.

Nå skal Olav Thon Gruppen satse videre, og er allerede i gang med planleggingen av flere store utviklingsprosjekter.

Åsane blir et nytt bysentrum i Bergen

Et av de største prosjektene er Åsane Storsenter nord for Bergen sentrum. Her skal all parkering legges under bakken, for å få til en bystruktur med gater og tverrgater, samt et stort torg som blir hjertet i den nye bydelen.

– Vi planlegger boliger, nye butikker, næring og kanskje også hotell, forteller direktøren.

Detaljprosjektering og alle underlag som skal følge detaljreguleringen er under utarbeidelse. Ønsket er å sende inn detaljreguleringen i løpet av våren 2024.

– Vi ønsker å starte bygging i Åsane uavhengig av utvikling av Bybanen, sier Vold.

Dersom planene realiseres blir dette et nytt eksempel på hvordan Olav Thon Gruppen knytter handel, opplevelser og boliger sammen.

– Dette er stedsutvikling der vi bygger nye Åsane sentrum, sier Vold.

3D-illustrasjon med hvite og grønne bygningsmodeller, av det nye bysentrumet som Thon Eiendom planlegger i Åsane.
ÅSANE STORSENTER: Sånn blir kanskje det nye bysentrumet i Åsane. Dagens storsenter er det hvite bygget i midten av bildet.
1 / 2
3D-illustrasjon av boligblokk.
Dronningkvartalet ligger i direkte tilknytning til AMFI Moss, og planlegges nå for boligutbygging.
2 / 2

Moss får nytt kjøpesenterkonsept og planlagt boligprosjekt

Et annet senter som er under utbygging, er AMFI-senteret i Moss. Thon Eiendom er allerede ferdige med rehabilitering av det første av totalt tre kvartaler, midt i Moss sentrum.

– AMFI Moss er et prosjekt vi har jobbet med i mange år. Det blir en kombinasjon av boliger, kjøpesenter og andre typer arealer med kontor, helse og servering, sier Vold.

Det neste på listen er ombygging av fellesarealene i den resterende kjøpsenterdelen. Deretter starter de på Dronningkvartalet som skal bli boliger.

– Dette er et eksempel på det nye kjøpesenterkonseptet vårt med andre typer opplevelser enn bare rene butikker, og en integrering i lokalsamfunnet. Vi skal gjøre kjøpesenteret mer utadvendt, legger han til.

Gode tilbakemeldinger fra leietakere

De spennende planene til kjøpesenterdivisjonen ble nylig presentert på Retail Action Day, som er et årlig møteforum mellom Olav Thon Gruppen og de største leietakerne. Konsernsjef Kjetil Nilsen innledet med å bekrefte at konsernet skal satse videre på kjøpesenter.

Vold sier videre at de fikk positive tilbakemeldinger fra leietakerne under arrangementet:

– Det var en som oppsummerte det veldig bra: Nå skjer det mye spennende i Olav Thon Gruppen!

Olav Thon Gruppens kjøpesentre

  Olav Thon Gruppens sentre Omsetning norske sentre (Kvarud Analyse)
Perioden
2023-2022
Akkumulert
2023-2022
Perioden
2023-2022
Akkumulert
2023-2022
Januar 7,3 % 7,3 % 7,0 % 7,0 %
Februar 5,0 % 6,2 % 4,3 % 5,7 %
Mars 7,2 % 6,6 % 5,8 % 5,8 %
April -2,8 % 4,0 % -3,1 % 3,4 %
Mai 2,7 % 3,7 % 2,3 % 3,2 %
Juni 8,7 % 4,7 % 7,8 % 4,0 %
Juli 7,0 % 5,0 % 5,4 % 4,3 %
August 7,6 % 5,4 % 5,0 % 4,5 %
September 6,1 % 5,5 % 4,7 % 4,5 %
Oktober 4,1 % 5,3 % 2,8 % 4,3 %
November 5,9 % 5,4 % 4,9 % 4,6 %

 

Vil du vite mer om leie av lokale på våre kjøpesentre?