Skap for personlig oppbevaring åpnes og lukkes med adgangskortet ditt. Øya med skap fungerer også for skjerming fra gangareal til droppinbord for kortere arbeidsøkter. Foto: Birgit Fauske.
KONTORDESIGN: Skreddersy kontorlandskapet etter behov, og la arbeidet du skal utføre påvirke ditt plassvalg.

En aktivitetsbasert hverdag

Ønsker du å tilpasse kontorlokalene dine etter oppgavene de ansatte skal løse? Overgangen fra cellekontor til åpent landskap kan være svært lønnsomt - om det gjøres riktig.

Charlotte Bay

Charlotte Bay, Interiørarkitekt

Hvordan skreddersy kontorlandskapet?

Interiørarkitekt Charlotte Bay har kortfattet sine 7 beste råd:

 1. Kartlegging
  Nøkkelen for å lykkes med et nytt kontordesign bør starte med en kartlegging over bedriftens behov, visjon og strategi, samt hva slags ambisjoner som ligger der for fremtiden.
 2. Utforming
  Ønsker bedriften å få noe mer ut av utformingen av lokalene er det viktig å ha dette med fra start. Her kan både endring av arbeidsform og kultur være gode eksempler.
 3. Brukeranalyse
  En brukeranalyse vil fremheve konkrete utfordringer og løsninger, som hvordan plasseringen av ulike funksjoner og avdelinger kan påvirke flyten, samt hvordan de ansatte beveger seg i lokalene.
 4. Endringsevne
  Å lykkes med en ny kontorløsning handler om å skape nye vaner og endre atferd på kontoret, uansett hva slags romstruktur og design som har vært benyttet på kontoret tidligere.
 5. Forbilder
  I en slik endringsprosess bør lederne gå foran og aktivt ta i bruk de nye fasilitetene. Dette for å senke terskelen blant resten av medarbeiderne på kontoret for å ta i bruk den nye løsningen.
 6. Teknologi
  Bedriften bør prioritere å bruke ressurser på teknologi for en forenklet og effektiv hverdag. Det skal være enkelt å frakte utstyret mellom soner, og "logg deg på hvor enn du er!" bør bli et motto.
 7. Deling
  En aktivitetsbasert løsning baseres også på å dele på både utstyr og andre ressurser, for å få en god flyt i de nye lokalene. Her igjen må lederne omfavne at delingsøkonomien inntar arbeidsplassen.
For å få den beste løsningen må man skreddersy kontoret etter aktivitetene og menneskene på jobben. Da er det viktig at behovene i bedriften identifiseres i forkant!

ANBEFALTE ARBEIDSSONER:

 1. Resepsjon med oversikt over møterom
 2. Kreative rom
 3. Skap til både personlige og arbeidsrelaterte eiendeler
 4. Stilleavdeling
 5. Sittegrupper tilpasset kjappe avgjørelser
 6. Telefonkonferanserom

Charlotte Bay, Totalreform AS

Kontorene til Aon i Oslo

Kontorene til Aon i Oslo

Åpent prosjektbord for korte møter og teamarbeid. Plasseres i soner med aksept for høyere aktivitet og lydnivå. Foto: Birgit Fauske

Leie kontorer til aktivitetsbaserte løsninger?