Åpen mesanin med naturlig dagslys
BELYSNING: Åpen mesanin med naturlig dagslys

Fremtidens kontorlokaler

Aktivitetsstyrt arbeidsplass skal kunne gi helsemessige fordeler og gjøre oss mer effektive. Her er den nyeste trenden innen kontorlokaler.

Kontorutvikling

Valget mellom cellekontor og åpne løsninger er et tema som har gått igjen i flere bedrifter, og interiørarkitekt Charlotte Bay fra Totalreform AS kan fortelle oss at det kommer til å skje mye med kontorene våre fremover.

Utviklingen er et resultat av at vi har teknologi som gjør at vi ikke lenger er like avhengig av faste arbeidsplasser. 

Den nye arbeidsplassen

Utformingen av arbeidsplassene skreddersys mer og mer til aktivitetene som skal foregå på kontoret. Kontorlokalet tilpasses menneskene og oppgavene som skal løses.

5 grunner til å velge et aktivitetsbasert kontor:

  1. Du ser kollegaene mer, som gir sterkere fellesskap.
  2. Høyere arealeffektivitet.
  3. Mindre møteaktivitet.
  4. Deling av utstyr og ressurser.
  5. Enklere å jobbe i team og dele kunnskap.
«Et aktivitetsbasert miljø på jobben er en bedre løsning for mange bedrifter. Denne type kontorlandskap gjør at man automatisk er mer i bevegelse gjennom dagen. Dette vil igjen gi helsemessige fordeler, hevder interiørarkitekt Bay.»

Hva er det som er så bra med «den nye arbeidsplassen»?

– Aktivitetsbaserte arbeidsplassløsninger fører til bedre flyt mellom ulike oppgaver gjennom arbeidsdagen og høyere trivsel blant de ansatte, sier Bay som har jobbet med arbeidsplassutforming for forskjellige yrkesgrupper i 5 år. 

Interiørarkitekten viser til kundenes egne HR-undersøkelser som forteller om bedre trivsel og arbeidsflyt etter endring fra celle-struktur til mer åpne og aktiviserende arbeidsplassløsninger. 

– Ved å skape tilpassede rom på arbeidsplassen, kan en jobbe i et miljø som er perfekt for arbeidsoppgaven. Det vil bli lettere å holde fokus, jobben blir gjort uten for mange forstyrrelser. 

«Nå skal du kunne ta med deg pc-en og sette deg der du ønsker for å få jobben gjort.»

Fra multitasking til fokus

Trenden viser at det er slutt på å ha egen pult med «Post-It»-lapper hengende overalt. Nå skal du kunne ta med deg pc-en og sette deg der du ønsker for å få jobben gjort. Enten om det er i «stillerommet», eller i rommet med de aktive sittemøblene.  

– Du velger rett og slett sone ut i fra oppgaven som skal løses, forteller Bay. Hun legger til at man også kan si at et aktivitetsbasert kontor skal ha soner for både tilbaketrukket konsentrasjonsarbeid og samhandling.  

Thon Eiendom hjelper deg i gang!