BDO-AS
MODERNISERING: Etter oppussing ble BDO AS sine kontorlokaler mer moderne, åpne og lyse

Et utvidet kontorlandskap

Etter mange år som leietakere i Vika Atrium valgte BDO AS å oppgradere og utvide sine kontorlokaler. Sammen med Thon Eiendom skapte de et hovedkontor som strekker seg over seks plan.

Lokalene til BDO etter oppussing

Sammen med Thon Eiendom moderniserte og pusset BDO AS opp sine lokaler i Oslo.

Utvidet sine kontorlokaler med 50%

BDO AS har vært leietaker i Vika Atrium siden åpningen i 1987, og hadde ønske om å bli værende i lokalene i mange år. Selskapet utvidet derfor leiearealet med 50% i 2013, og lokalene ble modernisert og «sydd sammen» til et hovedkontor over seks plan der cellekontorer ble byttet ut med åpent landskap. Gjennom modernisering og utvidelse av lokalene sikret BDO Oslo og BDO Norge seg lokaler for videre vekst. 

Oppussingen ble gjennomført i tre etapper

BDO AS trengte ikke å flytte ut mens oppussingen pågikk – de nye lokalene ble tatt i bruk etter hvert som de ble ferdigstilt. Alle etasjer er oppgradert og modernisert, og har fått enhetlig utforming. De tidligere cellekontorene ble omgjort til kontorplasser i åpent landskap med ulike frisoner og stillerom. BDO AS har også gjennomgått forandringer i sin profilering som er med å tydeliggjøre BDO sitt hovedkvarter i Vika Atrium.

Oppgraderinger som ble utført

  • Teknisk anlegg ble byttet ut og fornyet
  • Nye himlinger
  • God og riktig belysning
  • Lyse overflater med mulighet for eget interiørpreg
  • Utvidelse av areal
  • Ny profil
«Veksten vår reflekterte seg også i behovet for mer plass og mer tidsriktige lokaler. Vi har fått nye, moderne og enhetlige lokaler med fokus på effektivitet, åpenhet, lys, plass og trivsel.» Trond-Morten Lindberg, Managing Partner / Adm.dir. BDO AS

Er du på jakt etter nye lokaler?